CÁC THỦ ĐOẠN LỪA ĐẢO – TỘI PHẠM SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ CAO

128

Cảnh báo người dân: ngoài các thủ đoạn thông thường, tội phạm lợi dụng công nghệ cao để lừa đảo với phương thức ngày càng tinh vi.

TTO