Thanh toán không tiền mặt và trực tuyến dịch vụ công tại Ủy ban nhân dân phường Bến Nghé

77

Nhằm nâng cao chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp; vận động người dân, doanh nghiệp tham gia thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 bằng nhiều hình thức, giải pháp; phát huy vai trò giám sát của người dân đối với công chức trong quá trình thực thi công vụ, nhiệm vụ và các nội dung cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính có liên quan; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của công chức trong quá trình giải quyết hồ sơ, xử lý nhanh chóng kịp thời các thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.
Ủy ban nhân dân phường Bến Nghé đã triển khai các hoạt động cải cách hành chính phục vụ thiết thực cho người dân và doanh nghiệp; qua đó việc khải khai thu phí, lệ phí sao y , chứng thực thông qua hình thức thanh toán quét mã QR mang lại sự tiện lợi nhiều hơn so với thanh toán bằng tiền mặt, giảm rủi ro khi thanh toán. Phù hợp với sự phát triển và phổ biến của mạng Internet cùng với các ứng dụng của điện thoại thông minh như hiện nay thì thanh toán trực tuyến qua mã QR giúp người dân giao dịch thực hiện đóng lệ phí dễ dàng, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn và bảo mật cao. Thanh toán trực tuyến trong thực hiện dịch vụ công là nội dung quan trọng trong nhiệm vụ hiện đại hóa nền hành chính công trong công tác cải cách hành chính, phục vụ nhiệm vụ tin học hóa và chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính của chính quyền địa phương, đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công mức độ 3, 4.
Để đáp ứng yêu cầu và nâng cao chất lượng phục vụ người dân ngày một tốt hơn, UBND phường Bến Nghé liên kết với Công ty Payoo triển khai thu phí, lệ phí sao y, chứng thực thông qua hình thức thanh toán trực tiếp hoặc bằng quét mã QR tại các quầy của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả trên trang dịch vụ công trực tuyến của phường (Website: https://dvctt.phuongbennghe.gov.vn/) từ ngày 10/8/2022.

Hướng dẫn thanh toán trực tuyến tại trang dịch vụ công trực tuyến của UBND phường Bến Nghé: