Căn cứ Công văn số 1535/UBND-QLĐT ngày 17 tháng 06 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Quận 1 về công bố danh mục các biệt thự được phân loại trên địa bàn Quận 1. Ủy ban nhân dân phường...