Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Bến Nghé tổ chức Về nguồn, thăm di tích lịch sử cách mạng tại Khu Di tích căn cứ Trung ương cục miền Nam ở phía Bắc tỉnh Tây Ninh,...