Thủ tục hành chính của Chí nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Quận 1 1./ QĐ 391/QĐ-UBND ngày 07/02/2020 của UBND THành phố về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm...
Ngày 19/8/2023, nhằm thực hiện chủ đề năm 2023 Uỷ ban nhân dân phường phối hợp với Đoàn Thanh niên phường Bến Nghé tiên phong thành lập "Đội hình không giấy" nhằm vận động đoàn viên thanh niên tham...
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI Xem trực tiếp và Tải File: 2. PHÒNG CHỐNG TNXH
Căn cứ điều 24 Luật cư trú về xoá đăng ký thường trú, nhằm đảm bảo quyền lợi của công dân, Công an Thành phố ban hành tờ bướm " Người dân cần làm gi để không bị xoá...
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TÔN GIÁO, DÂN TỘC     Xem trực tiếp và Tải File: 7. tôn giáo dân tộc
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi, kịp thời cho người dân đăng ký mới và gia hạn thẻ BHYT hộ gia đình và đóng BHXH tự nguyện trong thời gian thực hiện công văn 2279/UBND-VX ngày 08/07/2021 của UBND Tp.Hồ...
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC CHỨNG THỰC (QĐ 2103/QĐ-UBND ngày 28/4/2018) Xem trực tiếp và  Tải File: 9. LV CHỨNG THỰC