DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH   Xem trực tiếp và Tải File: 6. BTNN
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC THƯ VIỆN, VĂN HÓA, THỂ THAO Xem trực tiếp và  Tải file: 4. THƯ VIỆN, VH, THỂ THAO
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC CÔNG NGHỆP TIÊU DÙNG Xem trực tiếp và Tải File: 3. LĨNH VỰC TIÊU DÙNG
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI Xem trực tiếp và Tải File: 2. PHÒNG CHỐNG TNXH
Liên thông hộ tịch 3 lĩnh vực Xem trực tiếp và Tải File: 1. LIÊN THÔNG HỘ TỊCH 03 lĩnh vực
Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính – Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mong nhận được phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo các nội...
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH   STT TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRANG   Dân số kế hoạch hóa gia đình   01 Cấp Giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ được sinh ra tại nhà hoặc tại nơi khác mà không phải là cơ sở...