Căn cứ điều 24 Luật cư trú về xoá đăng ký thường trú, nhằm đảm bảo quyền lợi của công dân, Công an Thành phố ban hành tờ bướm " Người dân cần làm gi để không bị xoá...
Ngày 19/8/2023, nhằm thực hiện chủ đề năm 2023 Uỷ ban nhân dân phường phối hợp với Đoàn Thanh niên phường Bến Nghé tiên phong thành lập "Đội hình không giấy" nhằm vận động đoàn viên thanh niên tham...
Tổng đài Quốc Gia BVTE là dịch vụ công đặc biệt thành lập theo quy định của Luật trẻ em 2016 với ba số 111 nhằm mục tiêu thường trực tiếp nhận, xử lý thông tin, thông báo, tố giác...
Nhằm hưởng ứng lễ ra quân các chiến dịch tình nguyện hè năm 2023 và thực hiện sự chỉ đạo Ban Chỉ đạo 138 phường Bến Nghé, ngày 11/6/2023 Đoàn Thanh niên phường tham gia ra quân và phát...
Thực hiện Kế hoạch số 206 ngày 25 tháng 5 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Quận 1 về việc cải thiện Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) trên địa bàn...
Thực hiện Công văn số 1624/UBND-NV ngày 18 tháng 5 năm 2023 về việc đẩy mạnh triển khai thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023 trên địa bàn Quận 1; Thực hiện...
- Thực hiện Kế hoạch số 406/KH-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2022 của Uỷ ban nhân dân Quận 1 về thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn Quận 1 năm 2023. - Nhằm đảm bảo...
Năm học 2023-2024, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện công tác tuyển sinh trực tuyến qua cổng thông tin điện tử đăng ký tuyển sinh đầu cấp của thành phố...
Thực hiện Quyết định số 1782/QĐ-UBND ngày 11/05/2023 của Uỷ ban nhân dân Quận 1 về ban hành Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2023-2024, Uỷ ban nhân...