UBND phường Bến Nghé xin hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh nhập liệu đăng ký tiêm vắc xin trên phần mềm của Sở Thông tin và Truyền thông theo Công văn 4125/SYT-NVY của Sở...
Thực hiện Công văn số 3717/SYT-NVY ngày 17 tháng 6 năm 2021 của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc lập danh sách chuẩn bị tiêm vắc-xin phòng COVID-19 đợt 4 và sự chỉ đạo của...
Những ngày vừa qua, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố (HCDC) đã hướng dẫn người dân gửi yêu cầu phản ánh cập nhật thông tin tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19 trên Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19...
Việc tiêm vắc xin nhằm tạo miễn dịch cộng đồng, đẩy lùi dịch bệnh là việc làm ưu tiên và cần thiết nhất trong lúc này để đảm bảo an toàn, tính mạng, sức khoẻ cho Nhân dân, sớm...
Căn cứ Kế hoạch số 2798/KH-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc đảm bảo cung ứng hàng hoá, lương thực thực phẩm thiết yếu trong giai đoạn...
Thực hiện văn bản số 2279/UBND-VX ngày 08/7/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo tinh thần nội dung Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020...
Ủy ban nhân dân phường Bến Nghé thông báo phụ huynh đã nộp hồ sơ cho trẻ chuẩn bị vào lớp một năm 2022 - 2023 vui lòng tra cứu thông tin của trẻ (tính đến ngày nộp hồ...
Thực hiện văn bản số 2310/UBND-VP ngày 01 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Quận 1 về việc triển khai Bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các doanh nghiệp,...
Thực hiện Công văn 1784/SNN-TTTV ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về triển khai Chương trình túi an sinh Combo nông nghiệp của Tổ công tác 970 (Bộ Nông nghiệp...
UBND phường Bến Nghé niêm yết công khai danh sách hỗ trợ đợt 3 đang thực tế cư trú trên địa bàn phường Bến Nghé. Vui lòng nhấn vào đường dẫn bên dưới để xem thông báo cụ thể và...