Thực hiện Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 27/5/2024 của Uỷ ban nhân dân Bến Nghé về việc Triển khai thực hiện chính sách đặc thù chăm lo, hỗ trợ người cao tuổi, trẻ em mồ côi  và những đối...
Năm 2024 là năm kỷ niệm 65 Ngày thành lập Khoa học và Công nghệ kể từ khi Ủy ban Khoa học Nhà nước (tiền thân của Bộ Khoa học và Công nghệ) được thành lập theo Sắc lệnh...
Căn cứ Thông báo từ Ủy ban Chương trình Ký ức thế giới về việc nộp hồ sơ đề cử các Danh sách Di sản tư liệu của UNESCO, Cục di sản văn hóa (cơ quan đầu mối của...
Ủy ban nhân dân Quận 1 - Liên đoàn lao động Quận 1 tổ chức Ngày hội Khoa học và Công nghệ lần thứ I - năm 2024 trên địa bàn Quận 1 với Chủ đề “Ứng dụng công...