Thực hiện Nghị quyết số 07/2024/NQ-HĐND ngày 19 tháng 5 năm 2024 của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về quy định mức thu lệ phí trong thực hiện thủ tục hành chính áp dụng dịch...
Ngày 21/11/2023, Ban Đối ngoại Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Ngoại giao, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách: "Xây dựng và phát triển nền đối ngoại,...
Căn cứ Thông báo số 2712/TB-CQTT (CAQ) ngày 04/6/2024 cùa Ban chỉ đạo Đề án 06 Quận 1 về tăng cường công tác tuyên truyền cấp, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2 và sử dụng...
Một năm học đầy hào hứng và sôi nổi đã trôi qua, sau kỳ thi Học Kỳ II và Tốt Nghiệp là một mùa hè đầy niềm vui. Nhằm chung tay chăm lo cho các hộ gia đình khó...
Thực hiện theo văn bản số 1634/UBND-QLĐT ngày 28/05/2024 của Ủy ban nhân dân Quận 1 về việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 theo quy trình...
Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị, Nghị định 37/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; Nghị định 72/2019/NĐ-CP ngày 30/08/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ...
PHƯỜNG BẾN NGHÉ - Hội thi Tiếng hát truyền thống Quận 1 năm 2024 (youtube.com)
Thực hiện Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 27/5/2024 của Uỷ ban nhân dân Bến Nghé về việc Triển khai thực hiện chính sách đặc thù chăm lo, hỗ trợ người cao tuổi, trẻ em mồ côi  và những đối...