Căn cứ Quyết định số 1582/QĐ-CTN ngày 26/12/2023 của Chủ tịch Nước về việc tặng quà cho các đối tượng có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024; Căn cứ công văn số 1290/SLĐTBXH-KH ngày...
Tiếp nhận văn bản số 03/XHNV-QTTB ngày 02 tháng 01 năm 2024 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân về việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư có liên quan về quy hoạch chi tiết tỷ...
Thực hiện Văn bản số 4567/UBND-QLĐT ngày 25/12/2023 của Ủy ban nhân dân Quận 1 về việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư về quy hoạch chi tiết theo quy trình rút gọn Công trình tòa nhà Văn...
Căn cứ Văn bản số 367/SQHKT-QHKV1 ngày 25/01/2024 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc về việc phối hợp lấy ý kiến cộng đồng dân cư liên quan để thực hiện lập đồ án Quy hoạch chi tiết theo...
Thực hiện Văn bản số 359/UBND-QLĐT ngày 30/01/2024 về việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư về quy hoạch chi tiết theo quy trình rút gọn dự án Khu dân cư trung tâm Sài Gòn tại số 23...
Thực hiện Văn bản số 399/UBND-VP ngày 01/02/2024 về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính, nhóm thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ côn trực tuyến trên môi trường điện tử giai...
Nhân Kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024) và Mừng Xuân Giáp Thìn - Mừng Đảng Quang Vinh. Ủy ban nhân dân Quận 1; Đảng ủy - Ủy ban nhân dân...
Căn cứ tình hình dịch bệnh đang có chiều hướng gia tăng vào dịp Tết nguyên đán Giáp Thìn năm 2024;. Để chủ động phòng, chống các bệnh truyền nhiễm, Ủy ban nhân dân phường thông báo đến các ban...