Căn cứ Quyết định số 339/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Quận 1 về Ban hành giá cụ thể đối với dịch vụ thu gom và vận chuyển rác thải sinh hoạt sử...
Hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2023 - Sự kiện tắt đèn và các thiết bị điện không ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt trong vòng 1 giờ sẽ diễn ra từ 20h30 đến 21h30, thứ Bảy, ngày 25/3/2023...
Qua 9 năm triển khai thi hành, Luật Căn cước công dân 2014 đã tạo thuận lợi cho nhân dân trong việc đi lại, thực hiện thủ tục hành chính, giao dịch dân sự, kinh tế, thương mại. Tuy...
Hội nghị quốc tế về dân số đã chọn “Ngày 11/7 là Ngày Dân số Thế giới” mang ý nghĩa vô cùng sâu sắc, vì vào lúc 6 giờ 35 phút ngày 11 tháng 7 năm 1987 em bé...
Căn cứ Nghị định 37/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; Nghị định 72/2019/NĐ-CP ngày 30/08/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của...
Thực hiện Nghị quyết số 07/2024/NQ-HĐND ngày 19 tháng 5 năm 2024 của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về quy định mức thu lệ phí trong thực hiện thủ tục hành chính áp dụng dịch...
Năm 2024, Chiến dịch Giờ Trái đất có thông điệp “Tiết kiệm điện thành thói quen”, kêu gọi người dân, doanh nghiệp và các tổ chức tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết trong một giờ...
Trong giai đoạn hiện nay, bình quân toàn quốc đã đạt được mức sinh thay thế, giảm sinh không còn là ưu tiên hàng đầu trên phạm vi toàn quốc, Chiến lược Dân số - Sức khỏe sinh sản...
THÁNG 08/2023 Trung tâm bảo trợ - Dạy nghề và Tạo việc làm Thành Phố KHAI GIẢNG CÁC LỚP NGHỀ MIỄN PHÍ THEO NHU CẦU NGƯỜI HỌC Địa chỉ: - CS1: số 215 Võ Thị Sáu, phường Võ Thị Sáu, Quận 3,...