PHƯỜNG BẾN NGHÉ ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05-CT/TW, XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TRONG SẠCH – VỮNG MẠNH, VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ Ngày 16/4/2021, Đảng ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam...
Phu luc va khau hieu tuyen truyen tieng on tuyen truyen tieng on (2) tuyen truyen tieng on (4)
PHƯỜNG BẾN NGHÉ NIÊM YẾT DANH SÁCH CỬ TRI BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHOÁ XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NHIỆM KỲ 2021-2026 Ngày 11/4/2021, phường Bến Nghé thực hiện việc...
PHƯỜNG BẾN NGHÉ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG NHIỆM KỲ 2016-2021 Ngày 4/4/2021, Hội đồng nhân dân phường Bến Nghé tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đến dự hội nghị có các đồng...