Căn cứ văn bản số 4125/SYT-VP ngày 02 tháng 07 năm 2021 của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc lập danh sách chuẩn bị tiêm vắc xin phòng COVID-19. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho...
Hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh diễn biến khá phức tạp, nhằm phát hiện nhanh các ca bệnh tiềm ẩn trong cộng đồng để kịp thời thực hiện các biện...
THÔNG BÁO Nhằm thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, hướng dẫn của ngành Y tế, thực hiện cách ly xã hội toàn Thành phố theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31 tháng...