Công tác tuyên truyền - vận động

Công tác tuyên truyền - vận động

Căn cứ Công văn số 223/VHTT ngày 06 tháng 5 năm 2024 của Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 1 về tuyên truyền Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác...
Luật Căn cước có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024. Luật thể hiện rõ tính khoa học, bao quát nhằm mục đích phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến;...
Năm 2024 là năm kỷ niệm 65 Ngày thành lập Khoa học và Công nghệ kể từ khi Ủy ban Khoa học Nhà nước (tiền thân của Bộ Khoa học và Công nghệ) được thành lập theo Sắc lệnh...
Căn cứ Thông báo từ Ủy ban Chương trình Ký ức thế giới về việc nộp hồ sơ đề cử các Danh sách Di sản tư liệu của UNESCO, Cục di sản văn hóa (cơ quan đầu mối của...
Ủy ban nhân dân Quận 1 - Liên đoàn lao động Quận 1 tổ chức Ngày hội Khoa học và Công nghệ lần thứ I - năm 2024 trên địa bàn Quận 1 với Chủ đề “Ứng dụng công...
HỘI THI TRỰC TUYẾN 2024: TÌM HIỂU CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN XÂY DỰNG ĐỊA PHƯƠNG ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT. Ủy ban nhân dân phường Bến Nghé thông tin Hội thi trực tuyến “Tìm...
Ngày 27/11/2023 Quốc hội khóa XV, kỳ họp thứ 6 đã thông qua Luật Căn cước số 26/2023/QH15 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 46) gồm 07 chương,...
Qua 9 năm triển khai thi hành, Luật Căn cước công dân 2014 đã tạo thuận lợi cho nhân dân trong việc đi lại, thực hiện thủ tục hành chính, giao dịch dân sự, kinh tế, thương mại. Tuy...
ĐẢNG BỘ PHƯỜNG BẾN NGHÉ TRIỂN KHAI CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH NĂM 2024 Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục...