Công tác tuyên truyền - vận động

Công tác tuyên truyền - vận động

Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 21/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh Dại. Theo báo cáo của đơn vị chức năng, trong 5 năm qua bệnh Dại ở nước...
Nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của đoàn viên, hội viên, thanh niên trong tham gia hoạt động giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn phường và thực hiện Thông báo số 332-TB/ĐTN-ĐBDC ngày 21 tháng...
Kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành dân số Việt Nam. Ủy ban nhân dân phường Bến Nghé cung cấp tài liệu tuyên truyền ngành dân số Việt Nam Để xem toàn bộ nội dung, vui lòng nhấn vào...
Ủy ban nhân dân phường Bến Nghé nhận được công văn số 974/UBND-QLĐT ngày 03 tháng 4 năm 2023 của Phòng Quản lý đô thị Quận 1 về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng tránh sự...
Nhằm nâng cao phổ biến, giáo dục pháp luật phải liên quan mật thiết với đời sống hằng ngày của nhân dân.Ngày 01 tháng 4 năm 2023, Uỷ ban Nhân dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Công An và...
Hướng dẫn khai báo F0 tại nhà Với các giải pháp chuyển đổi số, những người mắc COVID-19 không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ chỉ cần khai báo tại nhà để được xác nhận F0 và được cấp...