Công tác tuyên truyền - vận động

Công tác tuyên truyền - vận động

Nhằm kỷ niệm 90 Năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021) Trong chuỗi hoạt động trong Tháng Thanh niên chào mừng 90 Năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đoàn phường đã thực...