Công tác tuyên truyền - vận động

Công tác tuyên truyền - vận động

Sáng ngày 16/5/2021 Phường Bến Nghé tổ chức phát động vệ sinh môi trường chào mừng bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021...
NIÊM YẾT DANH SÁCH CHÍNH THỨC NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHOÁ XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND TP NHIỆM KỲ 2021-2026 Sáng ngày 03/5/2021, Tổ tuyên truyền bầu cử phường Bến Nghé thực hiện niêm yết Danh sách...
PHƯỜNG BẾN NGHÉ NIÊM YẾT DANH SÁCH CỬ TRI BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHOÁ XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NHIỆM KỲ 2021-2026 Ngày 11/4/2021, phường Bến Nghé thực hiện việc...
PHƯỜNG BẾN NGHÉ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG NHIỆM KỲ 2016-2021 Ngày 4/4/2021, Hội đồng nhân dân phường Bến Nghé tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đến dự hội nghị có các đồng...