Ngày 21/11/2023, Ban Đối ngoại Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Ngoại giao, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách: "Xây dựng và phát triển nền đối ngoại,...
Căn cứ Thông báo số 2712/TB-CQTT (CAQ) ngày 04/6/2024 cùa Ban chỉ đạo Đề án 06 Quận 1 về tăng cường công tác tuyên truyền cấp, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2 và sử dụng...
Một năm học đầy hào hứng và sôi nổi đã trôi qua, sau kỳ thi Học Kỳ II và Tốt Nghiệp là một mùa hè đầy niềm vui. Nhằm chung tay chăm lo cho các hộ gia đình khó...
PHƯỜNG BẾN NGHÉ - Hội thi Tiếng hát truyền thống Quận 1 năm 2024 (youtube.com)
Thực hiện Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 27/5/2024 của Uỷ ban nhân dân Bến Nghé về việc Triển khai thực hiện chính sách đặc thù chăm lo, hỗ trợ người cao tuổi, trẻ em mồ côi  và những đối...
Luật Căn cước có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024. Luật thể hiện rõ tính khoa học, bao quát nhằm mục đích phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến;...