Hưởng ứng ngày Dân số Thế giới 11/7/2023 với chủ đề “Phát huy sức mạnh của bình đẳng giới: Nâng cao tiếng nói của phụ nữ và trẻ em gái để giải phóng tiềm năng vô hạn của thế...
Thực hiện Nghị quyết số 07/2024/NQ-HĐND ngày 19 tháng 5 năm 2024 của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về quy định mức thu lệ phí trong thực hiện thủ tục hành chính áp dụng dịch...
Nhớ lời Bác dạy! Nguồn: Cột cờ thủ ngữ.
  Nguồn: Cột cờ thủ ngữ
Thực hiện Thông báo số 514/TB-UBND  ngày 13 tháng 4 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Quận 1 về việc treo cờ Tổ quốc, nghỉ Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (Mùng 10 tháng 3 âm lịch), Ngày Chiến...
Ngày 21/11/2023, Ban Đối ngoại Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Ngoại giao, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách: "Xây dựng và phát triển nền đối ngoại,...