Chương trình “Doanh nghiệp đồng hành cùng Mặt trận phường chăm lo an sinh”

33

Ngày 22/4/2023, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam – Ban vận động, quản lý và sử dụng “Quỹ vì người nghèo” phường tổ chức Chương trình “Doanh nghiệp đồng hành cùng Mặt trận chăm lo an sinh xã hội” năm 2023; Chăm lo trẻ em mồ côi, khuyết tật, gia đình chính sách,hộ cận nghèo, hộ gia đình khó khăn nhân dịp kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2023).

Tham dự có các đồng chí: Lê Hoàng Dũng – Chuyên viên Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 1; Phạm Tấn Kính – Phó Bí thư Đảng uỷ phường; Kha Hoàng Ngọc Trâm – ĐUV – Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường; Nguyễn Thị Anh Minh – Phó giám đốc Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Trung Tâm Sài Gòn; Ông Nguyễn Hữu Tuấn – Chánh Văn phòng Đảng ủy Tổng công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam….

❤️ Trong thời gian qua UB MTTQ VN phường luôn chủ động, tăng cường đổi mới phương thức tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận cao của toàn xã hội. Đồng thời, đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực xã hội, mở rộng đối tượng vận động để thực hiện tốt các chương trình an sinh xã hội gắn với các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và xây dựng đời sống văn hóa. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam – Ban vận động, quản lý và sử dụng “Quỹ vì người nghèo” xây dựng nhiều hình thức, chương trình hoạt động nhằm giúp người dân vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống.
Chương trình “Doanh nghiệp đồng hành cùng Mặt trận phường chăm lo an sinh” đã được phượng thực hiện được 2 năm, được sự đồng thuận của cả hệ thống Mặt trận phường và sự tham gia ủng hộ nhiệt tình của các Doanh nghiệp cùng phường thực hiện tốt công tác chăm lo an sinh. Tại chương trình phường và các doanh nghiệp đã chăm lo 108 suất với tổng số tiền 54.000.000 đồng.

🌼 Và cũng trong năm nay, với quyết tâm phấn đấu đến cuối năm 2023 phường Bến Nghé không còn hộ cận nghèo, cả hệ thống chính trị phường đến khu phố đều chung một lòng, chung sức hỗ trợ các hộ cận nghèo. thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy phường với phương châm “Lấy sức dân chăm lo cho dân”, phường cũng đã nhận được sự hỗ trợ của khu phố 4 chăm lo hàng tháng cho 8 hộ cận nghèo, mỗi suất 500.000 đồng tiền mặt và 1 thùng mì.

25