Công bố Danh mục thủ tục hành chính, nhóm thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ côn trực tuyến trên môi trường điện tử giai đoạn 2023 – 2024

77

Thực hiện Văn bản số 399/UBND-VP ngày 01/02/2024 về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính, nhóm thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ côn trực tuyến trên môi trường điện tử giai đoạn 2023 – 2024.

Ủy ban nhân dân phường Bến Nghé công bố danh mục thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần của các sở, ngành và ủy ban nhân dân Quận (huyện), phường (xã) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Người dân có thể truy cập đường link bên dưới để xem danh mục:

https://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/Home/danh-muc-tthc/default.aspx