Dự thi CCHC năm 2022 của UBND P.Bến Nghé: Hướng dẫn đăng ký giấy chứng nhận độc thân bằng dịch vụ hành chính công

144

Tên tác giả (cơ quan, đơn vị thực hiện): Uỷ ban nhân dân phường Bến Nghé

Nội dung dự thi: Hướng dẫn đăng ký giấy chứng nhận độc thân bằng dịch vụ hành chính công

Link trên Youtube

Link FB Cột cờ thủ ngữ

Link FB Trái tim thành phố