HỘI THI TIẾNG HÁT TRUYỀN THỐNG QUẬN 1 NĂM 2024 PHƯỜNG BẾN NGHÉ

https://youtu.be/KZ4Rpfd6Xys?si=XFCZT4MEyB4M0tc_

19

PHƯỜNG BẾN NGHÉ – Hội thi Tiếng hát truyền thống Quận 1 năm 2024 (youtube.com)