Hướng dẫn 1 số thủ tục dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền của Công an

1201

Ủy ban nhân dân phường Bến Nghé thông báo, tuyên truyền và hướng dẫn người dân 1 số thủ tục dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền của công an. Cụ thể:

Hướng dẫn đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công Quốc gia

2./ Hướng dẫn cách thông báo lưu trú trên cổng dịch vụ công Bộ Công an

3./ Hướng dẫn khai báo tạm vắng trên cổng dịch vụ công Bộ Công an

4./ Hướng dẫn khai báo tạm trú trên cổng dịch vụ công Bộ Công an

5./ Hướng dẫn đăng ký thường trú trên cổng dịch vụ công Bộ Công an

6./ Hướng dẫn thủ tục cấp căn cước công dân trên cổng dịch vụ công Bộ Công an

7./ Hướng dẫn đăng ký con dấu trên cổng dịch vụ công Bộ Công an