Hướng dẫn kê khai, nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp của Hộ gia đình, cá nha

260

Nhằm giúp hiểu rõ và hướng dẫn cho người dân kê khai và nộp thuế đúng và đủ về đất phi nông nghiệp. Ủy ban nhân dân phường Bến Nghé triển khai nội dung Hướng dẫn kê khai, nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp của Hộ gia đình, cá nhân được biết.

Để xem toàn bộ nội dung hướng dẫn, vui lòng nhấn vào đường dẫn bên dưới:

CV 1361134