Kế hoạch Tổ chức phát động tổng vệ sinh chào mừng Xuân Nhâm Dần – Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2022)

12

KH11