KHẢO SÁT NHU CẦU HỌC NGHỀ CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐANG LÀM VIỆC TRONG DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 1

20

824. CV (khảo sát nhu cầu đào tạo nghề cho NLĐ – gửi UBND 10P)