KHU PHỐ 4 PHƯỜNG BẾN NGHÉ TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN TẠI KHU DÂN CƯ

126

Khu phố 4, phường Bến Nghé tổ chức tuyên truyền về Luật giao thông đường bộ; Phòng ngừa tội phạm qua mạng xã hội; Dịch vụ công trực tuyến; Đề án 06 cho các Nhà hàng, Khách sạn và Nhân dân tại khu phố