LỜI PHÁT ĐỘNG TOÀN DÂN ĐĂNG KÝ VÀ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ

432

Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh về xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2023 ( Đề án 06/CP) là một Đề án quan trọng, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp. Tài khoản định danh điện tử (ĐDĐT) được quản lý và xác thực trên ứng dụng ĐDĐT quốc gia (VneID). Người dân sử dụng tài khoản ĐDĐT sẽ có rất nhiều lợi ích. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phường Bến Nghé gửi Lời phát động Toàn thể Nhân dân đang sinh sống trên địa bàn phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM đăng ký và sử dụng tài khoản định danh điện tử.