Niêm yết công khai đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cơ sở Đinh Tiên Hoàng – Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tại số 10 – 12 Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé, Quận 1.

103

Tiếp nhận văn bản số 03/XHNV-QTTB ngày 02 tháng 01 năm 2024 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân về việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư có liên quan về quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cơ sở Đinh Tiên Hoàng – Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Ủy ban nhân dân phường Bến Nghé thông báo niêm yết công khai nội dung Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 theo quy trình rút gọn (quy hoạch tổng mặt bằng) dự án cơ sở Đinh Tiên Hoàng – Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng và phương án kiến trúc công trình) để nhân dân được biết và có ý kiến (nếu có).

Thời gian niêm yết: Từ ngày 24/01/2024 đến hết ngày 22/02/2024

(Đính kèm các tài liệu liên quan)

TB20.signed

Hồ sơ QH 1.500 Đinh Tiên Hoàng