Niêm yết công khai hồ sơ lập Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 theo quy trình rút gọn tỷ lệ (quy hoạch tổng mặt bằng) Khách sạn Whisky tại địa điểm số 229 đường Đồng Khởi, phường Bến Nghé, Quận 1

282

Căn cứ Văn bản số 367/SQHKT-QHKV1 ngày 25/01/2024 của Sở Quy hoạch – Kiến trúc về việc phối hợp lấy ý kiến cộng đồng dân cư liên quan để thực hiện lập đồ án Quy hoạch chi tiết theo quy trình rút gọn (quy hoạch tổng mặt bằng) Khách sạn Whisky tỷ lệ 1/500 tại địa chỉ 229 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, Quận 1.

Ủy ban nhân dân phường Bến Nghé thông báo niêm yết công khai quy hoạch chi tiết theo quy trình rút gọn tỷ lệ 1/500 dự án Khu dân cư trung tâm Sài Gòn tại số 23 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, Quận 1 để nhân dân được biết và có ý kiến (nếu có).

Thời gian niêm yết từ 31/01/2024 đến hết ngày 29/02/2024

(Đính kèm các tài liệu liên quan)

TB24.signed

Q1_229DongKhoi_whiskyTower-TMB

Q1_229DongKhoi_whiskyTower-SoDoVitri