Niêm yết công khai nội dung quy hoạch chi tiết theo quy trình rút gọn Công trình tòa nhà Văn phòng Fimexco tại số 40-42 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, QUận 1

91

Thực hiện Văn bản số 4567/UBND-QLĐT ngày 25/12/2023 của Ủy ban nhân dân Quận 1 về việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư về quy hoạch chi tiết theo quy trình rút gọn Công trình tòa nhà Văn phòng Fimexco tại số 40-42 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, QUận 1.

Ủy ban nhân dân phường Bến Nghé thông báo niêm yết công khai nội dung quy hoạch chi tiết theo quy trình rút gọn Công trình tòa nhà Văn phòng Fimexco tại số 40-42 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, QUận 1 để nhân dân được biết và có ý kiến (nếu có).

Thời gian niêm yết: Từ ngày 17/01/2024 đến hết ngày 15/02/2024

(Đính kèm các tài liệu liên quan)

TB14.signed

14. Bản vẽ Tổng Mặt Bằng

13. Bản vẽ hạ tầng