Niêm yết quy hoạch chi tiết theo quy trình rút gọn tỷ lệ 1/500 dự án Khu dân cư trung tâm Sài Gòn tại số 23 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, Quận 1.

349

Thực hiện Văn bản số 359/UBND-QLĐT ngày 30/01/2024 về việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư về quy hoạch chi tiết theo quy trình rút gọn dự án Khu dân cư trung tâm Sài Gòn tại số 23 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, QUận 1.

Ủy ban nhân dân phường Bến Nghé thông báo niêm yết công khai quy hoạch chi tiết theo quy trình rút gọn tỷ lệ 1/500 dự án Khu dân cư trung tâm Sài Gòn tại số 23 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, Quận 1 để nhân dân được biết và có ý kiến (nếu có).

Thời gian niêm yết: Từ ngày 31/01/2024 đến hết ngày 29/02/2024

(Đính kèm các tài liệu liên quan)

TB22.signed

TB23.signed

02.TongMatBang_23Lytutrong-Layout4

01.Sodovitri_23Lytutrong_2-Layout1