PHƯỜNG BẾN NGHÉ CHÚC THỌ, MỪNG THỌ NGƯỜI CAO TUỔI 90 TUỔI

91

Thực hiện kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Quận 1 về việc tổ chức chúc thọ, mừng thọ Người cao tuổi trên địa bàn Quận 1 năm 2023. Thường trực Đảng ủy – Ủy ban nhân dân – UBMTTQVN phường Bến Nghé đã tổ chức đoàn đến thăm và chúc thọ, mừng thọ các cụ sinh năm 1933 (90 tuổi).

Chúc thọ, mừng thọ là hoạt động văn hoá, có ý nghĩa giáo dục thế hệ trẻ kính lão, trọng thọ, thể hiện sự quan tâm chăm sóc người cao tuổi của gia đình và cộng đồng, là nét đẹp trong đời sống văn hoá tinh thần, thể hiện sự tôn trọng của xã hội với người cao tuổi.