PHƯỜNG BẾN NGHÉ ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN ĐỀ ÁN 06 CỦA BỘ CÔNG AN VÀ LUẬT CĂN CƯỚC MỚI CÓ HIỆU LỰC TỪ 01/7/2024

45

Luật Căn cước có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024. Luật thể hiện rõ tính khoa học, bao quát nhằm mục đích phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; phát triển kinh tế, xã hội; xây dựng công dân số; hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư; hoàn thiện pháp luật; phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp; góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, phục vụ tốt hơn cho người dân.

Nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của công dân, tạo điều kiện để công dân tham gia vào các giao dịch điện tử thuận tiện và an toàn. Mặt khác, việc cấp giấy chứng nhận căn cước cho người gốc Việt Nam đang sinh sống tại Việt Nam nhưng chưa xác định được quốc tịch là một biện pháp nhằm bảo vệ quyền con người, quyền công dân của nhóm đối tượng này. Đồng thời, việc lược bỏ vân tay và một số thông tin không cần thiết trên thẻ căn cước là một biện pháp nhằm tôn trọng quyền riêng tư của công dân, giảm thiểu rủi ro về việc lộ thông tin cá nhân khi sử dụng thẻ căn cước. Qua đó, góp phần vào việc xây dựng một xã hội công bằng, văn minh, tiến bộ. Ngoài ra, Luật Căn cước còn bổ sung quy định về quản lý, cấp thẻ căn cước cho người dưới 14 tuổi để bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng của họ, góp phần đổi mới quản lý dân cư, ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng cuộc sống của công dân và phát triển chuyển đổi số.

 Trong thời gian qua, Phường Bến Nghé thường xuyên tuyên truyền phổ biến rộng rãi với nhiều hình thức thiết thực.Với 9 bảng infographic tuyên truyền về các điểm mới của Căn Cước Công Dân tại 9 khu phố và lực lượng Đoàn Thanh niên thường xuyên đi từng ngõ, gõ từng nhà thực hiện “Hỗ trợ hướng dẫn người dân đăng ký định danh trên ứng dụng VNIED” đã kích hoạt được định danh điện tử cho công dân trên địa bàn: 16.493/18.254 đạt tỷ lệ 90,3%. Tỷ lệ kích hoạt mức 2 là 14.240/16.493 đạt 86,3%.

Tiếp đến, Luật Căn cước phục vụ phát triển công dân số. Hiện nay, người dân có rất nhiều loại giấy tờ, như: CCCD, thẻ bảo hiểm y tế, thẻ bảo hiểm xã hội, giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe, các loại bằng cấp, chứng chỉ… Nhằm tạo điều kiện cho công dân, cần phải xác thực 100% các thông tin thiết yếu, quan trọng trên ứng dụng VNeID hoặc qua thẻ căn cước gắn chip điện tử, từng bước thay thế các giấy tờ của người dân trong các giao dịch. Cung cấp các dịch vụ công, dịch vụ thương mại phục vụ tiện ích số của công dân trên ứng dụng VNeID như dịch vụ cư trú, CCCD, thương mại điện tử, thanh toán điện tử và các dịch vụ khác.

Bên cạnh đó, Luật Căn cước giúp hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư. Triển khai hiệu quả việc kết nối, chia sẻ giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu quốc gia khác, cơ sở dữ liệu chuyên ngành đã có, như: Cơ sở dữ liệu giáo dục, cơ sở dữ liệu doanh nghiệp, cơ sở dữ liệu thuế… bảo đảm giải quyết các thủ tục phục vụ người dân chính xác và thuận lợi. Luật Căn cước còn phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp. Trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các thông tin đã được tích hợp, sử dụng ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tổng hợp, phân tích, dự báo các thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước, bảo đảm an ninh và phòng, chống tội phạm, cung cấp dịch vụ công và các hoạt động khác theo quy định của pháp luật.

Việc Quốc hội thông qua Luật Căn cước, với mục tiêu sẽ hướng đến một tương lai tươi sáng, một xã hội công bằng và phát triển. Hãy cùng nhau đồng lòng thực hiện và tuân thủ các quy định của luật này, để xây dựng một Việt Nam bền vững, giàu mạnh và phồn thịnh hơn!