PHƯỜNG BẾN NGHÉ HỌC TẬP TƯ TƯỞNG SÁNG NGỜI CỦA BÁC VỀ “ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA”

45

Mỗi dịp kỷ niệm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7), chúng ta lại thương nhớ, kính trọng nhiều hơn về những người con ưu tú của dân tộc đã hy sinh tính mạng, xương máu, cống hiến sức lực, trí tuệ và tài sản cho đất nước. Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đời đời ghi nhớ công lao to lớn của những người và gia đình có công với cách mạng. Đồng thời, càng nhớ về Bác kính yêu, về những tình cảm đặc biệt và tấm lòng yêu thương vô hạn của Người dành cho thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ. Là người lãnh đạo Đảng, lãnh đạo cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thấu hiểu và đánh giá cao những hy sinh, mất mát của các thương binh, liệt sỹ và thân nhân gia đình của họ trong cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Bác cũng chính là người luôn thấu hiểu và đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo lĩnh vực lao động – thương binh và xã hội.

Với tình cảm chân thành, lòng biết ơn đối với thương binh, liệt sĩ. Ngay sau Cách mạng tháng Tám thành công, Bác đã ký Sắc lệnh số 20/SL ngày 16/02/1947 quy định chế độ hưu bổng, thương tật và tiền tuất tử sĩ. Cũng trong năm 1947, trong khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đang bước vào giai đoạn quyết liệt, Người đã chỉ thị chọn một ngày trong năm làm “Ngày Thương binh” và tại Hội nghị trù bị gồm đại biểu của các cơ quan, các ngành ở Trung ương, khu và tỉnh đã họp ở Phú Minh, Đại Từ, Thái Nguyên nhất trí lấy ngày 27/7 làm “Ngày Thương binh toàn quốc“; đến tháng 7 năm 1955, ngày 27/7 được đổi thành “Ngày Thương binh, liệt sĩ” và được tổ chức hàng năm trên cả nước.

Nguồn gốc làm nên tư tưởng về sự kính trọng, lòng biết ơn vô bờ bến, sự quan tâm, đền ơn đáp nghĩa đối với thương binh, liệt sĩ những người có công với đất nước chính là chủ nghĩa nhân văn – tình thương yêu con người của Bác. Tình thương yêu con người ở Bác là tình cảm quý trọng, quan tâm và chăm lo cuộc sống của con người, của nhân dân và đến hôm nay tư tưởng của Bác Hồ kính yêu đối với thương binh, liệt sĩ không chỉ nâng cao nhận thức cho các thế hệ tiếp sau mà còn được phát huy mạnh mẽ trong cuộc sống hằng ngày, bằng những công việc cụ thể đối với những người đã “làm cho đất nước ta nở hoa độc lập, kết trái tự do“. “Ngày Thương binh – Liệt sĩ” hằng năm thật sự thể hiện những nghĩa cử cao đẹp, sự tri ân, tôn vinh đối với những người không tiếc máu, xương vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Từ khi có “Ngày Thương binh – Liệt sĩ” do Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng đến nay, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” theo tấm gương đạo đức của Người đã phát triển sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân. Phong trào đã và đang tạo luồng sinh khí mới, tạo nên sự đồng thuận cao trong xã hội, cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo động lực đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới.

Xác định chính sách “Đền ơn đáp nghĩa” của Đảng và Nhà nước ta là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của cả hệ thống chính trị. Nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2023), Đảng uỷ – Uỷ ban nhân dân – Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Bến Nghé đã tổ chức họp mặt và đến thăm hỏi, thắp hương cho các gia đình thờ cúng Mẹ Việt Nam Anh Hùng, gia đình có công cách mạng trên địa bàn phường Bến Nghé.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, phường Bến Nghé đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho các gia đình chính sách, hộ cận nghèo, khó khăn. Kết quả đã được chăm lo 2.480 suất với tổng kinh phí 881.313.800 đồng. Nhân dịp lễ 30/4, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phường chăm lo cho 160 trường hợp chính sách khó khăn, hộ cận nghèo, người già neo đơn với số tiền 82.600.000 đồng; chăm lo trẻ mồ côi 8 trường hợp với số tiền 9.200.000 đồng; hỗ trợ mua thẻ BHYT cho 38 hộ khó khăn và hộ cận nghèo với số tiền 9.171.300 đồng; Khu phố 4 chăm lo cho 8 hộ cận nghèo mỗi hộ 500.000 đồng và 10kg gạo hàng tháng… Đồng thời trao phụng dưỡng cho 9 hộ chính sách với tổng số tiền là 54.000.000 đồng.

Phát huy những kết quả đạt được, đồng thời kịp thời khắc phục, chấn chỉnh những thiếu sót trong thời gian qua, toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân viên Phường Bến Nghé nguyện nổ lực, phấn đấu ra sức học tập, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác thực hiện tốt hơn nữa trong lĩnh vực chính sách ưu đãi người có công trên địa bàn phường, góp phần giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau, xây dựng Phường Bến Nghé nói riêng và Quận 1 nói chung ngày một giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình.