Phường Bến Nghé tiếp tục duy trì tham gia đội hình xung kích tình nguyện nhằm giữ gìn an ninh trật tự, trật tự đô thị tại khu vực công viên Bến Bạch Đằng

19

Thực hiện Nghị quyết số 90-NQ/ĐU ngày 15 tháng 02 năm 2023 của Đảng uỷ phường Bến Nghé về lãnh đạo công tác quản lý đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn phường Bến Nghé năm 2023 và Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2023 của Uỷ ban Nhân dân phường về việc Tăng cường xử lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông tại công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ; công viên Bến Bạch Đằng, phường Bến Nghé.

Đội hình ra quân hằng đêm lúc 19 giờ đến 21 giờ 00, các ban ngành đoàn thể phường và Đoàn thanh niên tham gia đội hình xung kích tình nguyện tuyên truyền, nhắc nhở người dân không buôn bán, để xe trên lòng, lề đường gây cản trở giao thông, mất mỹ quan đô thị.

Bên cạnh đó nhằm giáo dục tinh thần xung kích của thanh niên trong việc xây dựng địa bàn phường Bến Nghé văn minh – Hiện đại – Nghĩa tình.