PHƯỜNG BẾN NGHÉ TUYÊN TRUYỀN LUẬT CĂN CƯỚC SỐ 26/2023/QH15

107

Ngày 27/11/2023 Quốc hội khóa XV, kỳ họp thứ 6 đã thông qua Luật Căn cước số 26/2023/QH15 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 46) gồm 07 chương, 46 điều, quy định về: cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu căn cước; thẻ căn cước, căn cước điện tử; giấy chứng nhận căn cước; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Để đảm bảo triển khai có hiệu quả các quy định của Luật Căn cước năm 2023, Ban chỉ đạo Đề án 06 phường đề nghị các ban ngành, đoàn thể, Ban điều hành 9 Khu phố thuộc phường khẩn trương triển khai tuyên truyền, phổ biến rộng rãi với nhiều hình thức thiết thực, phù hợp và hiệu quả đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trên địa bàn phụ trách theo nội dung tuyên truyền Luật Căn cước đính kèm  hoặc tải tài liệu tuyên truyền theo đường link:

https://docs.google.com/file/d/1pplyiYPd8Rff1roUzxIy80lR54dv3N91/edit?usp=docslist_api&filetype=msword&usp=embed_facebook

Hoặc quét mã QR Code: Tài liệu tuyên truyền Luật Căn cước

CV03-BCĐ06