QĐ thu hồi Quyết định số 386/QĐ-UBND ngày 07/04/2016 của Chủ tịch UBND Quận 1

148