QUY TRÌNH HƯỚNG DẪN XỬ LÝ CA COVID -19 TẠI CỘNG ĐỒNG

200

Căn cứ tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, có xu hướng  gia tăng. Nhiều ca nhiễm covid 19 tăng nhanh từ đầu tháng 04 đến nay. Uỷ ban nhân dân Phường Bến Nghé triển khai quy trình hướng dẫn xử lý ca Covid 19 tại cộng đồng.

Http://dvctt.phuongbennghe.gov.vn/

Link khai báo:

https://khaibaofo.tphcm.gov.vn