Tài liệu hướng dẫn đăng kí, kích hoạt, sử dụng tài khoản...

Tài liệu hướng dẫn đăng kí, kích hoạt, sử dụng tài khoản VNeID

402

Nhằm đẩy mạnh việc chuyển đổi số và tạo thuận lợi cho người dân trong thực hiện các thủ tục cải cách hành chính, Ban chỉ đạo Đề án 06 phường Bến Nghé hướng dẫn người dân cài đặt, đăng ký, kích hoạt ứng dụng định danh điện tử (VNeID) trên điện thoại

Zalo
Zalo
Zalo
Zalo
Zalo
Zalo
Zalo
Zalo
Zalo
Zalo
Zalo
Zalo
Zalo
Zalo
Zalo
Zalo
Zalo
Zalo
Zalo
Zalo