Thông báo áp dụng thời gian ngưng hoạt động chung cư số 22 Lý Tự Trọng để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

76

TB6875