Thông báo treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết nguyên đán năm 2022

108

UBND phường Bến Nghé triển khai nội dung treo cờ và nghỉ Tết nguyên đán năm 2022

Để xem toàn bộ nội dung thông báo, vui lòng nhấn vào đường dẫn bên dưới:

TB09 – treo cờ