THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO NGHỀ KHÔNG THU PHÍ THEO NHU CẦU CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT, THANH THIẾU NIÊN CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NĂM 2023

201

Thực hiện thông báo số 326/TB-TT Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 06 năm 2023 của Sở Lao Động Thương Binh và Xã hội.Trung tâm Bảo trợ – Dạy nghề và Tạo việc làm thành phố tuyển sinh đào tạo nghề nghiệp miễn phí theo nhu cầu người học năm 2023 như sau: