THÔNG BÁO ỨNG TUYỂN ỨNG VIÊN ĐI HỌC TẬP, LÀM VIỆC TRONG NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG ĐA KHOA TẠI CHLB ĐỨC

35

Để tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động có thông tin và cơ hội tham gia Chương trình, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các quận – huyện và các Trường Cao đẳng đào tạo khối ngành sức khỏe thông báo tuyển chọn ứng viên đi học tập và làm việc CHLB Đức trong ngành điều dưỡng đa khoa đến Ủy ban nhân dân phường – xã, thị trấn Trường biết và nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển như sau: 

 

TB ứng tuyển