THÔNG BÁO Về Việc Tuyển chọn cộng tác viên sức khỏe cộng đồng trên địa bàn phường Bến Nghé

334

Căn cứ Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 27 tháng 03 năm 2024 của Ủy ban nhân dân phường Bến Nghé về Triển khai Đề án chính sách đặc thù phát triển mạng lưới cộng tác viên sức khỏe cộng đồng trên địa bàn phường Bến Nghé;

Ủy ban nhân dân phường thông báo đến các khu phố, tổ dân phố và nhân dân trên địa bàn phường về việc tuyển chọn cộng tác viên sức khỏe cộng đồng trên địa bàn phường Bến Nghé như sau:

THÔNG BÁO SỐ 57