THÔNG BÁO Về cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại UBND phường Bến Nghé, thực hiện thủ tục chứng thực bản sao điện tử trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia và thu phí và lệ phí sao y – chứng thực thanh toán qua thẻ ngân hàng

240

Thực hiện Công văn số 3464/UBND-VP ngày 26 tháng 9 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Quận 1 về việc tăng cường thực hiện việc tiếp nhận, số hóa hồ sơ, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố.

Hiện nay, Uỷ ban nhân dân phường Bến Nghé tiếp tục thực hiện trên trang dịch vụ công trực tuyến của UBND phường:

TB164