Thông báo về thời gian chi trả kinh phí Lễ 27/7 năm 2022

30

Thực hiện Công văn số 2059/UBND- LĐTBXH ngày 03 tháng 08 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Quận 1 về việc chi trả và quyết toán kinh phí Lễ 27/7 năm 2022, Ủy ban nhân dân phường Bến Nghé thông báo về thời gian kết thúc việc chi trả kinh phí Lễ 27/7 năm 2022 như sau:

Ủy ban nhân dân phường thực hiện chi trả kinh phí Lễ 27/7 năm 2022 cho các diện: Người có công, thân nhân người có công đến 16 giờ 00 ngày 20 tháng 08 năm 2022 (trừ chiều thứ Bảy, cả ngày Chủ Nhật và các ngày nghỉ lễ theo quy định).

Thời gian:     Sáng từ 08 giờ 00 đến 11 giờ 00.

Chiều từ 14 giờ 00 đến 16 giờ 00.

Từ thứ hai đến thứ sáu (phát đến hết ngày 20/08/2022)

 Địa điểm: Trụ sở Ủy ban nhân dân phường Bến Nghé – Số 29 Nguyễn Trung Ngạn, phường Bến Nghé, Quận 1.

Sau thời gian nêu trên, Ủy ban nhân dân phường sẽ quyết toán kinh phí về nguồn ngân sách Trung ương, nguồn ngân sách Quận theo quy định và không giải quyết các trường hợp nhận kinh phí Lễ 27/7 năm 2022 sau ngày 20 tháng 08 năm 2022.

Ủy ban nhân dân phường thông báo đến các ban ngành, đoàn thể, Cấp ủy – Ban điều hành 8 khu phố và 63 tổ dân phố được biết và thông tin đến Người dân thuộc các diện nhận kinh phí Lễ 27/7 năm 2022 được biết./.

Để xem toàn bộ thông báo, vui lòng nhấn vào đường dẫn bên dưới:

Thông báo 117