Thông báo về thời gian chi trả kinh phí quà Tết Nhâm dần năm 2022

65

UBND phường Bến Nghé thông báo đến người dân được biết về thời giian chi trả kinh phí quà Tết Nhâm dần năm 2022 cho các đối tượng hạn chót đến hết ngày 27/02/2022

Để xem toàn bộ nội dung thông báo, vui lòng nhấn vào đường dẫn bên dưới:

TB13